Vibrační pěch 80 kg

Lumag VS804S je univerzální hutnící stroj kategorie 80 kg, vhodný pro hutnění zemin, živičných vrstev, pěchování zeminy v zahradách, opravy cest a další terénní práce. Díky dobré manévrovatelnosti se hodí i na práce podél základů, zdí či podpěrných pilířů.

Součástí je transportní podvozek.

 

CENA: 600 Kč/24 hodin        900 Kč/víkend       

Podmínkou vypůjčení stroje je prokázání se dokladem totožnosti (OP nebo ŘP), sepsání smlouvy a složení vratné zálohy 2000Kč.